Ydelseskatalog

Formål med ydelseskataloget

Formålet med ydelseskatalogerne for tilbuddene til voksne med særlige behov er:

  • At skabe bedre informationsgrundlag for brugere, pårørende og brugerkommuner om tilbuddenes ydelser
  • At sikre bedre grundlag for løbende kvalitetssikring af den socialfaglige indsats, herunder klarhed omkring grundlaget for visitation til en given ydelse
  • At sikre sammenhæng mellem takst/timepris og ydelser
  • At sikre sammenhæng mellem ydelser og kvalitetsstandarder  

 

Ydelseskatalog for tilbud under Center for Udvikling og Støtte

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS