Trollepunktet

I Trollepunktet mødes unge, der ønsker et netværk med andre ligestillede.

Formålet med Trollepunktet er at forebygge ensomhed og bryde isolation. Der er fokus på at være en del af et fællesskab, lave forskellige aktiviteter og opleve et tilhørsforhold i trygge rammer.


De unge i Trollepunktet mødes hver mandag kl. 16.30-19.30, hvor der også er en fast personale til stede som tovholder. Du skal ikke visiteres til Trollepunktet.