Trollepunktet

I Trollepunktet mødes unge, der ønsker et netværk med andre ligestillede.

Formålet med Trollepunktet er, at forebygge ensomhed og bryde isolation. Der er fokus på at være en del af et fællesskab, lave forskellige aktiviteter og opleve et tilhørsforhold i trygge rammer.

De unge i Trollepunktet mødes hver mandag kl. 16.30-19.30, hvor der også er en fast personale til stede som tovholder. Du skal ikke visiteres til Trollepunktet.

Du er velkommen til at kontakte Jeanne Clausen for flere oplysninger:

Jeanne Clausen
Telefon: 72 32 67 10
Mail: jecl@hillerod.dk

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS