Til kommunerne

Visitationsproceduren er i hovedtræk:

  1. Socialrådgiver i Jobcentret vurderer sagen mhp. visitation af ydelsen.
  2. Socialrådgiver kontakter CUS mhp. en afklaringssamtale mellem borger, mentor og socialrådgiver.
  3. Socialrådgiver udarbejder bevilling, herunder en beskrivelse af problemstilling og hjælpebehov samt formålet med støtten.
  4. CUS tilkendegiver hvornår støtten kan opstartes.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS