Rammer for mentorstøtte

Organisationen

Mentorstøtte er en afdeling i  Center for Udvikling og Støtte. 

Fysiske rammer

Mentorteamet har en udgående funktion og kommer på de skoler og arbejdspladser som er tilknyttet.

Personale

Mentorerne er socialpædagoger og ergoterapeuter med specialviden og mange års erfaring med individuel vejledning af voksne borgere.

Vi lægger vægt på medarbejdernes personlige egenskaber, fleksibilitet, faglige kvalifikationer og evne til at arbejde tværfagligt. Personalet holder sig fagligt opdateret indenfor området via kurser og uddannelser.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS