Målgruppe og formål

Målgruppe

Persongruppen er personer i aktivering, revalidering, sygedagpengemodtagere, fleksjobpersoner, førtidspensionister og personer med handicap.

  • Unge med særlig behov (sociale problemer mm. - som ikke har voksne rollemodeller tæt på)
  • Personer med anden etnisk baggrund  hvor der er et særligt behov for at lære dansk sprog, arbejdskultur, uskrevne regler mm.
  • Personer med psykiske problemer
  • Støtte/fastholdelse af personer i introduktionsfasen, ved ansættelse i flexjob
  • Ved faglig opkvalificering - hvor personen har særligt vanskeligt ved at tilegne sig færdigheder, og der skal bruges flere ressourcer end normalt

 

Formål  

Mentoren skal tjene som en slags rollemodel og ”særlig hjælper” for den ny kollega – der kaldes mente. Formålet er at yde støtte - især på det sociale område - ved at lære den nye at begå sig blandt kolleger, møde til tiden, have strukturer som er nødvendige for at arbejde/studere etc , så borgeren kan opnå ansættelse eller færdiggøre uddannelse.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS