Indhold og Metode

Lovgrundlag

Efter § 78 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der ydes mentorstøtte til personer, der er omfattet af § 2 nr. 1-8 som deltager i tilbud efter kapitel 10-12 (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud).

 

Der kan ligeledes ydes mentorstøtte i forbindelse med ansættelse af personer i fleksjob.


For personer omfattet af integrationsloven kan der ydes mentorstøtte ifølge § 23d.  

Indhold 

Mentorstøtten er individuel tilpasset men kan indeholde støtte til:

  • Skabe struktur så borgeren kan møde frem
  • Støtte i kommunikation
  • Give støtte og tid til forståelse
  • Støtte til at blive tryg i det nye tilbud
  • Støtte til konflikthåndtering
  • Støtte til afklaring af rammer for arbejdet

Dokumentation

Indsatsen dokumenteres i Bosted/Incorp.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS