Husvildeboliger

Center for Udvikling og Støtte yder socialpædagogisk støtte til borgere i 10 husvildeboliger i pavilloner på Trollesbro for at give mulighed for en helhedsorienteret og aktiv indsat med borgerne, der pga. sociale problemer har svært ved at bo i en almindelig bolig.

Målgruppen

Målgruppen er enlige hjemløse borgere. Det er borgere, der ikke råder over egen bolig, og hvor alternativet til gaden er et midlertidigt ophold på herberg, forsorgshjem eller lignende.        

             

Målet med husvildeboligerne er, at samarbejde med borgeren om få mere fod på eget liv og komme videre i egen bolig. Fokus er at tilbyde borgerne en mere langsigtet løsning på deres boligsituation, og at starte et forløb, der kan afhjælpe eventuelle sociale, somatiske og psykiske problemstillinger i samarbejde mellem sagsbehandler og støtte-kontaktpersoner.

  

 

 De 10 individuelle boliger har 2 værelser, egen indgang, bad og tekøkken.  Der vil komme støttemedarbejdere samt sagsbehandlere i husvildeboligerne.

 

Boligerne ligger på Trollesbro, Slangerupgade 60.

 

Trollesbro rummer også et aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse med værksted og skovteam og substitutionsbehandling.

 

Støtte-kontaktpersonerne har deres udgangspunkt fra Trollesbro, og kan derfor være med til at bygge bro mellem livet i husvildeboligerne og kommunens øvrige tilbud frem mod en hverdag i egen fast bolig.

 

Visitation

Visitation til en bolig sker ved henvendelse til sagsbehandler i Borger- og Socialservice, som afgør om man kan få en husvildebolig.

Der vil komme støttemedarbejdere samt sagsbehandlere i husvildeboligerne.

Siden blev senest opdateret d. 24-02-16

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS