§ 99 Støtte - Opsøgende team

Efter Servicelovens § 99 tilbyder Hillerød Kommune en støtte-kontaktpersonordning (SKP).

Støtte–kontaktpersonordningen er et tilbud til de mest socialt udsatte hjemløse, isolerede sindslidende og misbrugere, som ikke selv magter at skabe og fastholde kontakten til de etablerede tilbud.

Formålet er at tilbyde hjælp og støtte, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser med større personlig og social mestring.

Der arbejdes på at borgeren opnår og bevarer kontakt til omverdenen, ud fra egne behov og ønsker.

Teamet består af 4 støtte-kontaktpersoner. Alle med en sundhedsfaglig og/eller pædagogisk uddannelse og erfaring indenfor psykiatri & misbrugsområdet.

Arbejdsområder:

  • Opsøgende pædagogisk arbejde, der har til hensigt at skabe kontakt til de mest udsatte hjemløse og sindslidende.
  • Kontaktforsøg og opsøgende arbejde med henblik på samtale om muligheder for at skabe ordnede forhold, f.eks. omkring bolig.
  • Støtte og hjælp til personlig udvikling med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.
  • Via omsorg at afbøde for effekten af de belastede livsvilkår, der følger af et liv med misbrug og/eller uden fast bopæl.
  • Tilbyde hjælp til at kontakte offentlige myndigheder.
  • Støtte og motivation til behandling af stof– og alkoholmisbrug.

Støtte-kontaktteamet yder også støtten til beboerne i husvildeboligerne ved Trollesbro og kontakten til de borgere, der får substitutionsbehandling fra Hillerød kommune

Støtte-kontaktteamet er udkørende fra Trollesbro, Slangerupgade 60 i Hillerød.

Kontakt:

Alle hverdage ml. kl. 8 – 14

CUS tlf. :

  • Lisbet:     7232 6166
  • Susanne: 7232 6193
  • Githa:      7232 6177
  • Klaus:      7232 6752
Siden blev senest opdateret d. 23-03-17

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS