Rammer for Socialpsykiatrisk team

Organisationen

Socialpsykiatrisk team hører under § 85 Støtte og Vejledning. 
 

Fysiske rammer

Socialpsykiatrisk team har en udgående funktion og kommer hos borgerne i deres eget hjem i Hillerød Kommune.

 

Personale

Antallet af medarbejdere er variabel i forhold til hvor mange borgere, der har behov for støtte.

Vi lægger vægt på medarbejdernes personlige egenskaber, fleksibilitet, faglige kvalifikationer og evne til at arbejde tværfagligt. Personalet holder sig fagligt opdateret via kurser og uddannelser.


Medarbejderne har en sundhedsfaglig og/ eller pædagogisk uddannelse og erfaring indenfor psykiatrien og/ eller misbrugsområdet. Personalegruppen består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter.


Socialpsykiatrisk team har som udgangspunkt personaledækning fra 8.00-16.00.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS