Socialpsykiatrisk team

Socialpsykiatrisk team er et bostøtte team, der tilbyder en støtte/kontaktpersonordning til borgere i eget hjem. Tilbuddet omfatter individuel pædagogisk støtte og vejledning til borgere med psykiske lidelser eller andre sociale vanskeligheder.


Under menupunkterne til venstre kan du finde flere oplysninger om Socialpsykiatrisk team.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS