Rammer for Socialpædagogisk team

Organisationen

Socialpædagogisk team hører under § 85 Støtte og vejledning i Center for Udvikling og Støtte. 
 

Fysiske rammer

Det socialpædagogiske team har en udgående funktion og kommer hos borgerne i deres eget hjem i Hillerød Kommune og omegn.

 

Personale

Antallet af medarbejdere er variabel i forhold til hvor mange borgere der har behov for støtte.

Vi lægger vægt på medarbejdernes personlige egenskaber, fleksibilitet, faglige kvalifikationer og evne til at arbejde tværfagligt. Personalet holder sig fagligt opdateret indenfor området via kurser og uddannelser.

 

Medarbejderne har en sundhedsfaglig og/ eller pædagogisk uddannelse og er kendetegnet ved at være fagligt velkvalificerede og med specialerfaring med målgruppen.

Det socialpædagogiske team har som udgangspunkt personaledækning fra 8.00-16.00.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS