Til kommunerne

Visitationsproceduren er i hovedtræk:  

  1. Socialrådgiver i Borger og Socialservice kontaktes mhp. visitation af ydelsen.
  2. Socialrådgiver kontakter Neuropædagogisk team mhp. en forsamtale mellem borger, Neuropædagogisk team og socialrådgiver.
  3. Socialrådgiver udarbejder bevilling, herunder:
  4. en beskrivelse af problemstilling og hjælpebehov samt formålet med støtten i eget hjem.
  5. Neuropsykologisk test - såfremt den foreligger.
  6. Relevante udtalelser om behandling og genoptræning m.m. 
  7. Neuropædagogisk team tilkendegiver hvornår støtten kan opstartes.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS