Rammer for Neuropædagogisk team

Organisationen

Neuropædagogisk team hører under § 85 Støtte og Vejledning.   

Fysiske rammer

Neuropædagogisk team har en udgående funktion og kommer hos borgerne i deres eget hjem i Hillerød Kommune og omegn.

 

Personale

Antallet af medarbejdere er variabel i forhold til hvor mange borgere der har behov for støtte. Aktuelt er der ansat ca. 20 medarbejdere.

Vi lægger vægt på medarbejdernes personlige egenskaber, fleksibilitet, faglige kvalifikationer og evne til at arbejde tværfagligt. Personalet holder sig fagligt opdateret indenfor hjerneskadeområdet via kurser og uddannelser.

I Neuropædagogisk team er der ansat personale med uddannelsesbaggrund som social- og sundhedsassistenter/hjælpere, social - og neuropædagoger og ergoterapeuter.

Neuropædagogisk team har som udgangspunkt personaledækning fra 8.00-22.00.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS