Kvalitetsstandard for § 85

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for §85 støtte og vejledning kan du finde her:

§ 85 om socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS