Om Trollesbro Støtte og Vejledning

Professionel hjælp

Hos Trollesbro gruppevejledning kan alle over 18 år med psykiske/sociale udfordringer og handikap få støtte til at opnå nye handlemuligheder, udvikle færdigheder, opbygge netværk og opnå øget indflydelse på eget liv. Vi arbejder i grupper og benytter os af den erfaring, der er i fællesskabet og den viden der undervejs opstår i grupperne.

Der arbejdes med egne mål og emner fra hverdagslivet. Emner kan være: netværksskabelse, håb, følelse af mening/formål, uafhængighed, støtte fra andre, valgmuligheder, struktur, boligforhold, familie, relationer, sociale relationer, uddannelse/ arbejde, fritid, kontakt til offentlige myndigheder med mere.

Formålet

Formålet med gruppeforløb er at give dig mulighed for at få overblik og styrke til at handle i dit liv. I gruppeforløbene holdes fokus på dine ressourcer, erfaringsdeling, forudsigelighed og indflydelse på indholdet i gruppeforløbet. Støtten gives med udgangspunkt i rehabilitering og recovery. Se også Hvad kan jeg opnå i gruppen.

Hvad består tilbuddet i

Du vil blive tilbudt gruppeforløb sammen med andre med lignende udfordringer. Grupperne mødes en gang om ugen og varer typisk 12 uger. Der er fra 4 til 12 personer i grupperne. Gruppeforløb afholdes dag og aften.

Gruppeforløb

Gruppeforløb oprettes løbende og kan fx være:

  • Styr på livet 
  • Styr på livsstilen
  • Styr på trivslen

 Se mere om Gruppeforløb 

 

Hvordan kommer du til os?

For at benytte Trollesbro gruppevejledning, skal du, sammen med en sagsbehandler hos Hillerød kommune (Socialfaglig enhed – på Hillerød rådhus) afklare om dette er det rette tilbud for dig. Sagsbehandleren skal bevillige forløb til Trollesbro gruppevejledning.
Hillerød Kommune kan kontaktes på: 72 32 00 00.

Værestedet og Oasen

Der er mulighed for at supplere Trollesbro gruppevejledning med samværs- og aktivitetstilbud i Værestedet – et sted for personer med psykiske og/eller sociale udfordringer, eller i Oasen der er et tilbud for personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Medarbejderne fra Trollesbro gruppevejledning introducerer og bygger bro til Værestedet / Oasen for at skabe tryghed i mødet og vise mulighederne for netværksdannelse og aktivitetstilbuddene.

Siden blev senest opdateret d. 24-03-17

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS