Formål med gruppeforløb

  • Opnå øget indflydelse på eget liv igennem tilegnelse af nye færdigheder. 
  • Lære af egne og andres erfaringer.
  • Tage/få en meningsfuld rolle i fællesskabet.
  • Få feedback på egne forestillinger, egen adfærd og egne livsanskuelser.
  • Få perspektiv på egne tanker – hvad mener andre om samme situation?
  • Opleve sig set og hørt.
  • At blive klogere på sig selv og at opnå klarhed over egen situation.
  • Få energi ved at være en del af det højtydende fællesskab.
  • Opnå overskud til at handle i eget liv.
  • Opnå øget livskvalitet.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS