Åben Rådgivning

Åben Rådgivning er et tilbud til alle borgere i Hillerød kommune, og du skal ikke visiteres for at kunne henvende dig. Vi kan eksempelvis hjælpe med håndtering af post, kontakt til offentlige myndigheder eller hjælpe dig videre til den rette instans.

Tilbuddet har åbent tirsdag kl 15-16 og torsdag kl 16-17.

Du kan enten selv møde op på Slangerupgade 60 eller ringe i åbningstiden på tlf. 7232 6700

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS