Opgangsfællesskaber

Vi yder socialpædagogisk støtte og vejledning i to opgangsfællesskaber. Opgangsfællesskabet Stutten ligger på Frederiksværksgade, mens Alléen ligger på Hillerødsholmsallé.

I opgangsfællesskaberne bor borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Borgerne bor i selvstændige lejligheder og modtager alle individuel støtte. Derudover har de behov for lidt ekstra støtte for at kunne mestre hverdagen, hvorfor der to gange ugentligt er pædagogisk personale til stede i opgangsfællesskabernes fælleslejlighed.

I opgangsfællesskaberne har borgerne en tryg fælles base som grundlag for at kunne mestre hverdagslivet og det sociale samspil.

Vores pædagogiske ståsted i opgangsfællesskaberne er:

  • Vi arbejder på at skabe den bedst mulige synergi mellem den fælles og den individuelle støtte, og vi tilstræber, at der er personsammenfald mellem personalet i de to typer af støtte.
  • Vi tager udgangspunkt i, at den enkelte har behov for både tryghed og udfordring for at kunne udvikle sig og danne sig erfaringer.
  • Vi agerer som personale som rollemodeller i det sociale samspil, og vi er bevidste om, at vi med hver vores personlige og faglige tilgange har noget forskelligt at byde ind med i denne sammenhæng.
  • Vi støtter borgerne til at bringe deres ressourcer i spil både i gruppen og individuelt.