Det kan du forvente, når du modtager individuel støtte

Samarbejdet med din støttekontaktperson
Når du får tilbudt individuel støtte, vil du blive tildelt en eller flere faste støttekontaktpersoner. Vi forsøger altid at lave det bedste match mellem borger og støttekontaktperson, både ud fra et fagligt og et menneskeligt perspektiv. Nogle gange kan det dog være gavnligt at skifte støttekontaktperson efter et stykke tid, da et nyt samarbejde ofte fører nye muligheder med sig.

Din støttekontaktperson kan ikke være venner med dig på sociale medier, og han eller hun deltager heller ikke i private begivenheder hos dig. Jeres relation er professionel og ikke privat, også selvom du måske drøfter meget personlige emner med din støttekontaktperson.

Tidspunkter for støtte
Som udgangspunkt tilbyder vi støtte i tidsrummet kl. 7-18, da dette imødekommer behovet hos langt de fleste borgere. Har du pga. skole, arbejde eller lignende brug for at mødes med din støttekontaktperson senere på dagen, er det dog også en mulighed. Du og din støttekontaktperson drøfter sammen dine behov og finder en løsning. Vi tilbyder ikke støtte i weekender og på helligdage.

Måder at modtage støtte på
Alt efter dine behov, kan den socialpædagogiske støtte gives på forskellige måder. Du og din støttekontaktperson kan mødes hjemme hos dig, eller i vores lokaler på Trollesbro. I kan også aftale at støtten gives over Skype eller telefon.

Kørsel
Vi har ikke mulighed for at tilbyde kørsel til borgerne. Det er således ikke en mulighed, at din støttekontaktperson kører dig til forskellige aktiviteter. Hvis det er relevant ift. dine indsatsmål, træner vi gerne transport i bus og tog sammen med dig.

Vikar
Når din faste støttekontaktperson er fraværende er det i visse tilfælde muligt at få en vikar. Vikar tilbydes, hvis det fagligt vurderes, at det er nødvendigt i forhold til det igangværende arbejde med indsatsmålene. Det er også muligt at aftale med din støttekontaktperson, at du kan kontakte en af hans eller hendes kolleger, når vedkommende er fraværende.

Gaver
Din støttekontaktperson må ikke tage imod gaver fra dig eller dine pårørende. Hvis du gerne vil anerkende din støttekontaktpersons indsats, så fortæl i stedet ham eller hende, hvad det er, du sætter pris på i jeres samarbejde.

At modtage støtte i dit eget hjem
Hvis du og din støttekontaktperson aftaler, at støtten skal gives i dit hjem, bliver dit hjem samtidig støttekontaktpersonens arbejdsplads. I den forbindelse kan der være nogle opmærksomhedspunkter, som du kan læse nærmere om her: Dit hjem, min arbejdsplads

Siden blev senest opdateret d. 10-03-20