Gruppevejledning

I gruppevejledningen holder vi fokus på dine ressourcer, og vi støtter dig i at opnå nye handlemuligheder, udvikle færdigheder, opbygge netværk og opnå øget indflydelse på dit eget liv.

Erfaringsdeling, forudsigelighed og indflydelse på indholdet er vigtige elementer i gruppeforløbene. Støtten gives med udgangspunkt i din egen proces mod udvikling og recovery.
I gruppevejledningen tilbydes dels et længere forløb efter metoden Social Færdighedstræning, dels kortere forløb med fokus på specifikke emner.

Social færdighedstræning

Med udgangspunkt i metoden Social Færdighedstræning tilbydes gruppevejledning med fokus på at udvikle, vedligeholde, forbedre og generalisere dine sociale færdigheder.

Forløbene i Social færdighedstræning varer ni måneder, hvor gruppen mødes en gang ugentligt i 1½ time. Der er otte til ti personer i grupperne.

De overordnede temaer i Social færdighedstræning er samtalefærdigheder, konfliktløsning, medicinhåndtering og symptommestring,

Emneopdelte gruppeforløb

De emneopdelte gruppeforløb varer fire til ti uger, og grupperne mødes en gang om ugen. Der er fra fire til tolv personer i grupperne.

Gruppeforløb oprettes løbende, og hvert forløb har fokus på et af nedenstående emner:

  • Selvværd
  • Netværk
  • Struktur
  • Fysisk og psykisk trivsel