Socialpædagogisk støtte og vejledning

På CUS yder vi socialpædagogisk støtte til borgere over 18 år med mange forskellige typer af udfordringer. Vores målgruppe er bred og omfatter både psykiatri- og handicap- og udsatteområdet.

Den socialpædagogiske støtte og vejledning foregår enten i gruppe eller individuelt alt efter borgerens behov.

Som udgangspunkt er indgangen til socialpædagogisk støtte og vejledning via Tjekpunktet.

I enkelte tilfælde visiterer sagsbehandlere fra Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter eller Socialfaglig Enhed direkte til socialpædagogisk støtte og vejledning uden om Tjekpunktet. Det gælder eksempelvis borgere, der flytter fra botilbud eller borgere, der overgår fra en anden omfattende indsats.