Opsøgende indsats

Formål med den opsøgende indsats:

Den opsøgende indsats har til formål at etablere eller vedligeholde en kontakt, og dermed skabe relation til udsatte borgere, der på det aktuelle tidspunkt ikke har mulighed for eller tillid til at benytte andre relevante tilbud på området. Målet er at støtte borgeren i at afhjælpe dennes aktuelle problemstillinger, under hensyntagen til borgerens forudsætninger.

Borgeren har ret til at være anonym, og det er et uvisiteret tilbud

 Hvornår er det relevant at rette henvendelse?

  • Er du i kontakt med et menneske, som har en bekymrende adfærd, som du oplever er en konsekvens af en socialt udsat position, stof- eller alkoholmisbrug eller hjemløshed, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvem kan henvende sig?

  • Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på, at en person har behov for støtte eller hjælp.

Det gør vi:

  • Opsøger borger og forsøger at skabe kontakt.
  • Støtter og motiverer til eventuel behandling.
  • Støtter og motiverer til eventuel kontakt til myndighederne.
  • Afbøder via omsorg, hjælp og støtte for effekten af de belastende livsvilkår, der følger af et liv med misbrug og/eller at stå uden fast bopæl.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS