Opsøgende pædagogisk indsats

Er du i kontakt med et menneske, som har en bekymrende adfærd som konsekvens af en socialt udsat position, stof- eller alkoholmisbrug eller hjemløshed, er du altid velkommen til at kontakte os.

I det opsøgende arbejde søger vi at etablere eller vedligeholde en kontakt og dermed skabe relation til udsatte borgere, der ikke har mulighed for eller tillid til at benytte andre relevante tilbud på området. Vi støtter borgeren i at afhjælpe aktuelle problemstillinger ud fra den enkeltes forudsætninger. Det er dog ikke altid, at borgeren ønsker eller er i stand til at modtage vores tilbud.

 

I den opsøgende pædagogiske indsats kan vi:

  • Opsøge borger og forsøge at skabe kontakt.
  • Støtte og motivere til eventuel behandling.
  • Støtte og motivere til eventuel kontakt til myndighederne.
  • Tilbyde omsorg, hjælp og støtte for at afbøde for effekten af de belastende livsvilkår, der følger af et liv som socialt udsat.