Værdier

På CUS arbejder vi ud fra fire bærende værdier

Selvbestemmelse

Selvbestemmelse er en bærende værdi i vores samarbejde med borgeren. Borgeren har ret til selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. Ligeledes har borgeren også ansvar for at gøre brug af sin selvbestemmelse og træffe valg. Det er vores opgave at sikre at borgeren kan træffe beslutninger på et oplyst og informeret grundlag. Selvbestemmelse fordrer selvstændiggørelse, hvorfor det også er en vigtig del af vores kerneopgave.

Integritet

Vi træder ind i andre mennesker liv, med motivering, vejledning og støtte og med hensigten om et samarbejde. Uanset hensigten, er vi opmærksomme på at der i vores samarbejde med borgeren altid skal vises gensidige hensyn til personlige grænser. Vores udgangspunkt skal være der, hvor borgeren er.

Værdighed

Det er vigtigt at vi forholder os fagligt, professionelt og troværdige i relationen til borgeren. Det vil sige at vi ikke lader vores egne værdier og normer være afgørende, men har en stor accept af livsformer og valg af livssituation. Vi oplyser borgeren om adfærd og sociale spilleregler i alment samvær. Vi møder borgeren ligeværdigt og i øjenhøjde.

Sårbarhed

Vi møder borgeren med stor opmærksomhed på dennes sårbarhed. Det er en grundpræmis for vores samarbejde med borgeren, at denne er sårbar og det er denne sårbarhed vi skal støtte borgeren i at håndtere. Derved har vi et helt særligt ansvar for de mennesker der er meget sårbare. Den relations opbyggende kontakt til borgeren er et vigtigt redskab, hvor det at bevare tillid og respekt er omdrejningspunktet.