Teams

På CUS forsøger vi altid at skabe det rette match mellem borger og medarbejder, så vi sikrer, at borgeren mødes med en relevant faglig ekspertise.

Vi er 50 ansatte og er organiseret i fem teams, der hver har deres faglige specialisering. Vores medarbejdere har mange forskellige kompetencer med sig, og derfor skal teamets kernemålgruppe kun ses som en rettesnor.

Team A

Yder støtte til borgere med hjerneskade, udviklingshæmning og progredierende neurologiske lidelser. Teamet er tilknyttet opgangsfællesskabet Stutten.

Team B

Yder støtte til borgere med autisme, ADHD og særligt yngre borgere med udviklingshæmning. Teamet er tilknyttet opgangsfællesskabet Alléen.

Team C

Yder støtte til borgere med psykiatriske udfordringer, særligt fokus på borgere der er studie- eller erhvervsaktive, eller på sigt skal blive det.

Team D

Yder støtte til borgere med psykiatriske udfordringer, særligt med fokus på borgere, der har en førtidspension. 

Team Tjekpunktet

Yder støtte til borgere i forebyggende forløb samt råd og vejledning i Tjekpunktet. Endvidere gruppevejledning, opsøgende pædagogisk arbejde samt støtte til borgere i Husvildeboliger. Én medarbejder er tilknyttet Trollepunktet.