Lovgrundlag og kvalitetsstandard

CUS rummer tilbud efter Lov om Social Service (SEL) §12, §79, §80, §82A, §82B, §85 og § 99 samt Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §78:

  • Socialpædagogisk vejledning og støtte (SEL §85)
  • Husvildeboliger med socialpædagogisk støtte (SEL §80)
  • Opsøgende socialpædagogisk arbejde (SEL §99)
  • Råd og vejledning (SEL §12)
  • Trollepunktet (SEL §79)
  • Gruppebaseret og individuelt tidsbegrænset forløb (SEL §82A og §82B)
  • I særlige tilfælde yder vi også mentorstøtte (LAB §78)

Du kan finde link til Hillerød Kommunes kvalitetsstandard her:

Kvalitetsstandard