Center for Udvikling og Støtte (CUS)

CUS har en vifte af tilbud til voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, erhvervede hjerneskader, sindslidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale vanskeligheder.

Vi leverer socialpædagogiske tilbud med fokus på helhedstænkning, samarbejde og koordineret støtte for den enkelte borger.

Vi arbejder i alle vores tilbud på at støtte den enkelte borgers muligheder for at udvikle sig og få sat alle sine kompetencer i spil.

Medarbejderne på CUS har specialfaglig viden om psykiske funktionsnedsættelser, hjerneskade og psykiatri og de særlige problematikker, den enkelte diagnose måtte give. Vi har mange års erfaring med arbejdet, og vores medarbejdere har forskellige faglige baggrunde så som socialpædagog, ergoterapeut, social – og sundhedsassistent m.fl., som hver med deres faglighed bidrager til den borgerorienterede helhedsforståelse.

Du kan læse mere om de enkelte tilbud i menupunkterne øverst på siden.