Center for Udvikling og Støtte

CUS, som har til huse på Trollesbro, har en vifte af tilbud til voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, erhvervede hjerneskader, sindslidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale vanskeligheder.

Tilbuddene i CUS skal give borgerne mulighed for specialiserede sociale tilbud afhængig af livssituation. Som et samlet center kan CUS yde tilbud med fokus på helhedstænkning, samarbejde og koordineret støtte for den enkelte borger.

CUS rummer tilbud, som yder en faglig funderet indsats i forhold til Lov om Social Service § 80, § 82, § 85, § 99 og §104 samt Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §78: 

  • Socialpædagogisk vejledning og støtte i hjemmet eller på Trollesbro
  • Aktivitets- og samværstilbud for voksne
  • Husvildeboliger med socialpædagogisk støtte
  • Opsøgende team
  • Gruppebaseret og individuelt tidsbegrænset forløb

Mennesket og muligheden for øget livskvalitet er det centrale i arbejdet og relationen for medarbejdere og ledelse. Med de mange forskelligartede tilbud, CUS rummer, har vi mulighed for at støtte borgeren målrettet i livet, inden for de kvalitetsstandarder Hillerød kommune har beskrevet. CUS kan dermed give det tilbud, som er relevant i den givne livssituation, finde løsninger der hænger sammen og som kan tilpasses den enkelte.

Helhedstænkningen og forståelsen er vigtig for CUS som har specialfaglig viden om psykiske funktionsnedsættelser, hjerneskade og psykiatri og har mange års erfaring med arbejdet. Vi arbejder i tværfaglige teams med socialpædagoger, ergoterapeuter, social – og sundhedsassistenter, sygeplejersker m.fl., som hver med deres faglighed bidrager til den borgerorienterede helhedsforståelse.

Det er muligt at blive visiteret til et af tilbuddene af en sagsbehandler i Socialfaglig Enhed eller Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter, og CUS kan kontaktes for yderligere information.

 

 

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS