Opgangsfællesskab

Center for Udvikling og Støtte leverer pædagogisk støtte i opgangsfællesskaberne Stutmesterparken og Alléen. Støtten ydes efter servicelovens §85.

Opgangsfællesskabet henvender sig til borgere, der ud over individuel støtte har behov for støtte til udvikling og vedligeholdelse af sociale kompetencer.

Borgerne i opgangsfællesskabet visiteres til individuel støtte udmålt efter behov samt til fælles aktiviteter. Borgerne skal være indstillet på at modtage den individuelle støtte samt deltage i det sociale samvær, som er en vigtig del af kulturen i opgangsfællesskabet.

Pædagogisk formål med opgangsfællesskaberne

  • At skabe grundlag for netværk med ligesindede, så borgernes ressourcer bringes i spil til gavn for både den enkelte og fællesskabet.
  • At borgerne har et tilhørsforhold til fællesskabet, hvor de har mulighed for at spejle sig i hinanden og opnå udvikling og læring.
  • At borgerne har en tryg fælles base som grundlag for mestring af hverdagslivet samt udvikling af sociale kompetencer.
  • At bygge bro til Center for Beskyttet Beskæftigelse samt samværs- og aktivitetstilbuddet Oasen.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS