Trollesbro gruppevejledning


I gruppevejledningen kan alle over 18 år med psykiske/sociale udfordringer og handikap få støtte til at opnå nye handlemuligheder, udvikle færdigheder, opbygge netværk og opnå øget indflydelse på eget liv. Vi arbejder i grupper og benytter os af den erfaring, der er i fællesskabet og den viden, der undervejs opstår i grupperne.

Formålet

Formålet med gruppeforløbene er at give dig mulighed for at få overblik og styrke til at handle i dit liv. I gruppeforløbene holdes fokus på dine ressourcer, erfaringsdeling, forudsigelighed og indflydelse på indholdet i gruppeforløbet. Støtten gives med udgangspunkt i rehabilitering og recovery.


Indholdet

I gruppevejledningen tilbydes dels kortere forløb med fokus på specifikke emner, dels et længere forløb i Social færdighedstræning.

 

Emneopdelte gruppeforløb

I gruppeforløbene kan du møde andre med udfordringer, der ligner dine. Grupperne mødes en gang om ugen, og forløbene varer seks uger. Der er fra 4 til 12 personer i grupperne.

Gruppeforløb oprettes løbende, og hvert forløb har fokus på et af nedenstående emner:

 • Selvværd
 • Netværk
 • Struktur
 • Kommunikation
 • Psykisk trivsel
 • Job/uddannelse
 • Fysisk trivsel
 • Økonomi

Herudover er der en basisgruppe, hvor du kan starte op, hvis du ikke er helt afklaret med, hvilken gruppe, der er den rette for dig, eller du har brug for at afprøve, hvordan det er at gå i en gruppe på Trollesbro.

 

Social færdighedstræning

Med udgangspunkt i metoden Social Færdighedstræning tilbydes gruppevejledning med fokus på at udvikle, vedligeholde, forbedre og generalisere dine sociale færdigheder.

Forløbene i Social færdighedstræning varer ni måneder, hvor gruppen mødes en gang ugentligt i 1½ time. Der er 8 til 10 personer i grupperne.

De overordnede temaer er:

 • Medicinhåndtering (ca. 3 sessioner)
 • Symptommestring (ca. 7 sessioner)
 • Samtalefærdigheder (ca. 17 sessioner)
 • Konfliktløsning (ca. 9 sessioner)

 

Hvordan kommer du til os?

For at benytte gruppevejledningen, skal du, sammen med din sagsbehandler hos Hillerød kommune afklare om dette er det rette tilbud for dig. Sagsbehandleren skal bevillige forløb til gruppevejledning.
Hillerød Kommune kan kontaktes på: 72 32 00 00.

Værestedet og Oasen

Der er mulighed for at supplere Trollesbro gruppevejledning med samværs- og aktivitetstilbud i Værestedet, der er et tilbud til personer med psykiske og/eller sociale udfordringer, eller i Oasen der er et tilbud for personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Medarbejderne fra gruppevejledningen introducerer og bygger bro til Værestedet og Oasen for at skabe tryghed i mødet og vise mulighederne for netværksdannelse og aktivitetstilbuddene.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS